Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på människa, djur och miljö.

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på väg på ett säkert sätt, samt ger kunskaper hur man skyddar sig själv och omgivningen mot eventuella risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Farligt gods kan vara: explosiva, brandfarliga, radioaktiva eller frätande ämnen.

Förare av fordon som transporterar farligt gods måste genomgå en utbildning och inneha ett giltigt ADR-certifikat, som är giltigt i fem år.

Utbildningen är uppdelad i en grundkurs innefattande tre dagar. Repetitionskursen är två dagar. Efter godkänt slutprov, som kursdeltagaren skriver på trafikverket, kan deltagaren bygga på med specialkurser för de andra klasserna.

Utbildningen följer kraven enligt MSB, Myndigheten Samhällsskydd och Beredskap

Maximalt 16 deltagare per kurstillfälle.

Kursens innehåll

  • Vad är farligt gods
  • Internationella transporter
  • Klassindelning
  • Märkning etikettering kollin, container och fordon
  • Transporthandlingar
  • Utrustning
  • Brand/första hjälpen

Utbildningsledare

Jan Stridsman, Säkerthet & Hälsa JAST AB

Information om utbildningsledaren

Jan är född och uppvuxen i Kiruna, men har nu mera sin bas i Luleå, Norrbotten. Jan är en väldigt uppskattad utbildningsledare med expertis inom säkerhet i trafiken och på arbetsplatsen. Jan är flitigt anlitad inom Transport-, Industri- och Byggbranschen över hela Sverige. 

Pris

ADR Grundkurs

5600 kronor per deltagare. I priset ingår kurs på tre heldagar. Kursen körs som företagsanpassad utbildning och sker oftast på plats hos kunden.

ADR Grund Repetition

4600 kronor per deltagare. I priset ingår repetitionskurs på två heldagar. Kursen körs som företagsanpassad utbildning och sker oftast på plats hos kunden.

Pris är exklusive moms.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).