Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Alla utbildningar

Nedan finner du hela vårt utbud av utbildningar.

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet

Se datum för samtliga tillfällen i kursbeskrivningen Distans

Den här kursen är till för dig som är ute efter en fördjupning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

BAM – Bättre arbetsmiljö

Se datum för samtliga tillfällen i kursbeskrivningen Distansutbildning

En god arbetsmiljö är något som gynnar alla på arbetsplatsen, men hur skapar man det? Den här utbildningen är till för chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Läs mer och boka

YKB-fortbildning

Löpande hela 2021, se kursbeskrivning för samtliga tillfällen Luleå, Piteå

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Läs mer och boka

Ledarskapsutbildning: Hållbart ledarskap

Löpande Köpmangatan 2, Luleå

Att vara chef kan ofta vara alldeles underbart likväl som tungt, ensamt och ansvarsfullt. Nu har du chansen att gå en ledarutbildning där allt fokus ligger på att utrusta dig som chef med fler och bättre verktyg för ett hållbart ledarskap.

Läs mer och boka

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet

Nya datum för 2021 släpps inom kort Sundsvall, Kiruna, Piteå, Umeå & Gällivare

Den här kursen är till för dig som är ute efter en fördjupning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

Att leda utan att vara chef

Löpande Köpmangatan 2, Luleå

Den här kursen vänder sig till dig som i ditt arbete inte har ett formellt chefs- eller personalansvar men som ansvarar för att leda, stödja och utveckla individer och grupper. Den här kursen bidrar också till din egen personliga utveckling samt utvecklar din förmåga att kommunicera både i privat- och yrkeslivet.

Läs mer och boka

Administratörsutbildning

Löpande Hela Norrland

Den här kursen är till för dig som idag arbetar med administrativa uppgifter på ditt företag. Med den här kursen kommer du inte bara att lyfta din kompetensnivå avsevärt och lära dig hantera alla utmaningar som du ställs inför i din roll idag, utan du kommer även att få tillgång till ett nätverk av personer som idag arbetar med samma eller liknande uppgifter som du. Passa på att anmälda dig till höstens administratörsutbildning!

Läs mer och boka

Excel för självlärda

Löpande Gällivare, Kiruna, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Stockholm

Har du lärt dig Excel på egen hand, men är nyfiken på att lära dig använda de verktyg och genvägar som du vet finns att tillgå och som du ännu inte lärt dig att bemästra? Då är den här kursen något för dig!

Läs mer och boka

Förändringsledning

Löpande Köpmangatan 2, Luleå

De flesta förändringsprojekt som misslyckas ofta på grund av den mänskliga faktorn. Denna utbildning kommer öka din förståelse för den komplexitet det innebär att driva förändring. Du kommer att få verktyg och metoder som du och ditt företag kommer att kunna använda er av i ert förändringsarbete.

Läs mer och boka

Ny som chef

Löpande Hela Norrland

Denna kurs är till för dig som är ny som chef, eller för dig som ska leda utan personalansvar. I den här kursen bygger du din grund som chef och ledare och skaffar dig konkreta verktyg för att hantera de dagliga utmaningarna som chefs/ledarrollen kommer med. Låt oss hjälpa dig genom att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i din nya roll!

Läs mer och boka

YKB-fortbildning

Löpnade Hela Sverige

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Läs mer och boka

Truckförarutbildning

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Truckförarutbildningen syftar till att minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen. Detta är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetet. Utbildningsbeviset är en lönsam investering eftersom att skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån ökar genom utbildning.

Läs mer och boka

Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Den här utbildningen riktar sig till anställda som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande vägslänt där passerande fordon förekommer.

Läs mer och boka

Härdplastutbildning

Löpande Hela Sverige

Denna utbildning syftar till att ge kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster. Deltagarna kommer dessutom att få ökad kunskap om kemiska hälsorisker, härdplaster och härdplastkomponenter samt medicinska hälsorisker vid härdplastarbete.

Läs mer och boka

Traversutbildning

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

De flesta olyckor och tillbud med lyftredskap beror på okunskap om hur lyftredskapet fungerar och vilka lyftmetoder som skall användas. Utbildning är en av det viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olyckor på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig till alla som som ska hantera en traverskran, pelarlift, telfers oavsett last på lyftkroken.

Läs mer och boka

Säkra lyft

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Läs mer och boka

Fallskyddsutbildning, grundkurs inklusive Räddning

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Att arbeta på högre höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med Fallskyddsutbildningen är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen består av en teoretisk del samt praktiska övningar.

Läs mer och boka

Kompetensprov Fordonsmonterad kran

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Den här utbildningen/kompetensprovet behandlar fordonsmonterad kran som sitter monterad på exempelvis en tung lastbil, totalvikt högre än 3,5 ton. (C-behörighet)

Läs mer och boka

Kompetensprov Hjullastare, Godshantering

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Den här utbildningen/kompetensprovet vänder sig till alla som arbetar med hjullastare med gafflar, skopa, materialhanteringsarm, plogblad, eller liknande.

Läs mer och boka

ADR Grund/ADR Grund repetition

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på väg på ett säkert sätt, samt ger kunskaper hur man skyddar sig själv och omgivningen mot eventuella risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Läs mer och boka

DISC-analys och workshop

Löpande Hela Sverige

Är vi omgivna av idioter? Eller är det helt enkelt så att vi alla bara är olika, med olika drivkrafter och olika sätt att kommunicera på?

Läs mer och boka

Vibrationer och buller i arbetsmiljö, teoretisk och praktisk

Löpande Hela Sverige

Kursen ger deltagaren förståelse för direktiv och föreskrifter. Buller och vibrationer behandlas teoretiskt och praktiskt.

Läs mer och boka

Säljutbildning utifrån DISC

Löpande Hela Sverige

Denna del utvecklar medarbetarnas förmågor för att nå ut till kunderna på ett än mer effektivt och tryggt sätt. Det här är ingen traditionell säljutbildning utan utgår från individens styrkor och resurser.

Läs mer och boka

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Löpande Hela Sverige

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips, vilket gör det lättar att sedan sätta rutiner.

Läs mer och boka

HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Löpande Hela Sverige

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst – när som helst. Denna utbildning i hjärt- och lungräddning kan vara en av företagets viktigaste investeringar. Alla kan lära sig rädda ett liv. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

Läs mer och boka

Heta arbeten

Löpande Norrbotten

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Läs mer och boka

Första hjälpen

Löpande Hela Sverige

Kunskaper i första hjälpen minskar lidande, skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdom eller olycksfall. Första hjälpen-kunskaper kan användas i både vardagliga händelser, samt i katastrofer.

Läs mer och boka

CPR training (English) – Learn how to save lives

Löpande Hela Sverige

In just a matter of hours your company can learn cardiopulmonary resuscitation (CPR), a life-saving technique that is easy to learn. This course includes training with an automated external defibrillator (AED)-Philips HS1, CPR dramatically increases the chances of survival from heart attacks.

Läs mer och boka

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Utbildningar – Norrkusten Utbildning och kompetens i Norrbotten