Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Arbetsmiljö

Utbildningar inom arbetsmiljö.

BAM – Bättre arbetsmiljö

15-17 oktober Scandic Plaza, Umeå

En god arbetsmiljö är något som gynnar alla på arbetsplatsen, men hur skapar man det? Den här utbildningen är till för chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Läs mer och boka

BAM – Bättre arbetsmiljö

1-3 oktober Luleå

En god arbetsmiljö är något som gynnar alla på arbetsplatsen, men hur skapar man det? Den här utbildningen är till för chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Läs mer och boka

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Löpande Hela Sverige

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips, vilket gör det lättar att sedan sätta rutiner.

Läs mer och boka

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Arbetsmiljöutbildningar – Norrkusten