Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Utbildningar – Norrkusten

Våra utbildningar & kurser

Nedan hittar du de utbildningar och kurser som vi erbjuder just nu. Vid önskemål om specifik utbildning som ej är planerad med ort och datum, ta gärna kontakt med oss för att få en offert på företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er.

Se kursdatum för öppna utbildningar

Öppna utbildningar

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet (teori och praktik, två heldagar)

28-29 november Luleå

Den här kursen är till för dig som är ute efter en fördjupning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

Distanskurs CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet (teoretisk, en halvdag via Teams)

Se datum för samtliga tillfällen i kursbeskrivningen Distans via Teams

Den här kursen är till för dig som är ute efter en grundutbildning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

BAM – Bättre arbetsmiljö

Hela våren Distans via Teams samt fysiska orter, se tillfällen i kursbeskrivningen

En god arbetsmiljö är något som gynnar alla på arbetsplatsen, men hur skapar man det? Den här utbildningen är till för chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Läs mer och boka

YKB-fortbildning

Se datum i kursbeskrivningen Luleå

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Läs mer och boka

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet, Steg 2 (avancerad kunskap)

24:e och 26:e oktober Teams

Den här kursen är en fortsättningskurs på grundkursen CE-märkning & praktisk tillämpning av Maskindirektivet

Läs mer och boka

Fallskyddsutbildning

Webbkurs Hela Sverige

I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Läs mer och boka
Se alla öppna utbildningar

Vi kan också erbjuda

Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 och 1.3

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Den här utbildningen riktar sig till anställda som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande vägslänt där passerande fordon förekommer.

Läs mer och boka

Traversutbildning

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

De flesta olyckor och tillbud med lyftredskap beror på okunskap om hur lyftredskapet fungerar och vilka lyftmetoder som skall användas. Utbildning är en av det viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olyckor på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig till alla som som ska hantera en traverskran, pelarlift, telfers oavsett last på lyftkroken.

Läs mer och boka

Säkra lyft

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Läs mer och boka

Fallskyddsutbildning, grundkurs inklusive Räddning

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Att arbeta på högre höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med Fallskyddsutbildningen är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Utbildningen består av en teoretisk del samt praktiska övningar.

Läs mer och boka

Kompetensprov Fordonsmonterad kran

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Den här utbildningen/kompetensprovet behandlar fordonsmonterad kran som sitter monterad på exempelvis en tung lastbil, totalvikt högre än 3,5 ton. (C-behörighet)

Läs mer och boka

ADR Grund/ADR Grund repetition

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på väg på ett säkert sätt, samt ger kunskaper hur man skyddar sig själv och omgivningen mot eventuella risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Läs mer och boka

HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Löpande Hela Sverige

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst – när som helst. Denna utbildning i hjärt- och lungräddning kan vara en av företagets viktigaste investeringar. Alla kan lära sig rädda ett liv. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal.

Läs mer och boka

Heta arbeten

Löpande Norrbotten

I samarbete med räddningstjänsterna i Norrbotten bedriver Brandskyddsföreningen Norrbotten utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Läs mer och boka

Första hjälpen

Löpande Hela Sverige

Kunskaper i första hjälpen minskar lidande, skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdom eller olycksfall. Första hjälpen-kunskaper kan användas i både vardagliga händelser, samt i katastrofer.

Läs mer och boka

CPR training (English) – Learn how to save lives

Löpande Hela Sverige

In just a matter of hours your company can learn cardiopulmonary resuscitation (CPR), a life-saving technique that is easy to learn. This course includes training with an automated external defibrillator (AED)-Philips HS1, CPR dramatically increases the chances of survival from heart attacks.

Läs mer och boka
Se alla utbildningar och kurser

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.