Vibrationer och buller på arbetsplatsen kan orsaka allvarliga skador om de inte förebyggs på ett riktigt sätt, vilket också resulterat till att det i Sverige finns lagkrav på ett förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet handlar om att förelägga var det kan finnas risk för enskild person eller vid en specifik maskin på arbetsplatsen.

AFS 2005:15 §11: Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering får utbildning rörande dessa risker.

Kursens innehåll

Den här kursen ger deltagaren förståelse för direktiv och föreskrifter. Buller och vibrationer behandlas både teoretiskt och praktiskt.

Kursen ger dessutom god inblick i föreskriftens innehåll med praktiska övningar. Diskussion kring riskbedömning och åtgärder.

I kursen går vi också igenom test av hörsel- och vibrationsskydd. Kursen ger även kunskap kring hörselns, kroppens och händernas känslighet.

Kursledare

Tekn. Dr. Peter Jönsson

Information om kursledaren

Peter är teknisk doktor inom detta område och tillhör en av Sveriges främsta i ämnet. Han har lång och bred erfarenhet som utbildningsledare och föreläsare.

Kursen vänder sig till:

  • Arbetsmiljöingenjörer
  • Arbetsmiljöansvariga
  • Chefer och arbetsledare inom bygg- eller transportbranschen
  • Du som bär personal- eller arbetsmiljöansvar på arbetsplatser där förebyggande kring buller och vibrationer finns som en arbetsmiljöfråga

Pris

4600 kronor per deltagare. I kursavgiften ingår kursmaterial, dokumentation, kurslokal, lunch och fika. Kursens längd är en heldag, från 09.00 till 15.00.

För företagsanpassad utbildning på plats hos er sätts pris enligt överenskommelse. Vänligen kontakta offert@norrkusten.se för förfrågan.

Pris är exklusive moms.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).