Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska/praktiska kunskaper för säker hantering. Oavsett vilken bransch där man genomför lyft.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning, såväl för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningaroch lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006.

Antal delagare

Maximalt tolv (12) stycken deltagare per kurstillfälle

Utbildningstid

1 – 2 dagar beroende på tidigare erfarenhet och kunskaper

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens/arbetstagarens skyldigheter
  • Lyftanordning/lyftredskap
  • Lastkoppling, vikt, rätt utförande, redskap och lyftvinklar
  • Manövrera lyftredskapet, teckengivning radiodirigering
  • Planering och genomförande
  • Kontroll an lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker/analys
  • Praktiska övningar

Utbildningsledare

Jan Stridsman, Säkerthet & Hälsa JAST AB

Information om utbildningsledaren

Jan är född och uppvuxen i Kiruna, men har nu mera sin bas i Luleå, Norrbotten. Jan är en väldigt uppskattad utbildningsledare med expertis inom säkerhet i trafiken och på arbetsplatsen. Jan är flitigt anlitad inom Transport-, Industri- och Byggbranschen över hela Sverige. 

Pris

Skicka förfrågan för pris. I priset ingår en heldagskurs. Kursen körs som företagsanpassad utbildning och sker oftast på plats hos kunden.

Minst fyra (4) kursdeltagare krävs.

Pris är exklusive moms.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).