Efter utbildningen kommer ni kunna sätta färg på kunderna ni möter och därmed få verktyg som direkt går att använda i vardagen.  På denna endagsutbildning får medarbetarna öva, lära sig knepen och får verktygen till att fortsatt förbättra sin kommunikation utifrån sin profil. Med röstträning, kroppsspråk och medvetenhet om hur man uppfattas ökar man sin förmåga till att nå fram bättre med sin kommunikation!  

Kommunikationen är avgörande för att kunder och kollegor ska uppfatta er rätt och för att ni ska nå fram på ett effektivt sätt. Visste ni att de första intrycken man får av en person är via kroppsspråket? Röstens klang är det andra man kommer ihåg av en person och innehållet det sista. Det betyder att sättet vi säger saker på är viktigt och medvetenheten om rösten och kroppen går hand i hand.  

Under utbildningen

Vi repeterar kort vilka styrkor och utmaningar medarbetarna har utifrån deras DISC-analys. De kommer att få öva praktiskt på att använda sin röst och sitt kroppsspråk för att nå fram bättre i kundmöten både fysiska och per telefon. Vi kommer att träna på de olika färgerna, vilka är de mest utmanande och hur kan man möta dem på bästa sätt, vi kommer gå igenom vilka uttryck/kommenterar som fungerar och inte.

Vi kommer även gå igenom hur man bygger långsiktiga relationer med respektive färg.
Kursen innehåller humoristiska inslag om kroppens användande samt rösten dolda klanger. Alla deltagarna får öva på sina olika klanger samt stödövningar för sin röst. Deltagarna får även en inblick i hur pass viktigt kroppsspråket är genom att både se och göra olika övningar.  

Kursinnehåll

  • Verktyg för att kommunicera bättre med dina motsatser
  • Fakta om rösten och dess inverkan på andra
  • Röstträning – övningar att ta med sig efter utbildningen
  • Retoriska knep
  • Kroppsspråk
  • Tips och övning på hur du möter och kommunicerar på de olika färgerna

Utbildningsledare

Jessica Forsén Löfgren, HR-kompassen AB

Information om utbildningsledaren

Jessica Forsén Löfgren har en magisterexamen som beteendevetare och arbetar som organisationskonsult, förändringsledare, utbildare, föreläsare, utredare och har lång erfarenhet som chef och arbetsgivarrepresentant. Jessica har stor kompetens och erfarenhet av att hantera medarbetare och komplexa situationer.   

Pris

Enligt överenskommelse, vänligen kontakta offert@norrkusten.se för prisförslag.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).