Utbildning för Heta arbeten sker i samarbete med Brandskyddsföreningen i Norrbotten

Alla instruktörer vid räddningstjänsterna har genomgått en särskild instruktörsutbildning inom just detta viktiga område och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige. Instruktörerna är också erfarna brandmän som själva kan redogöra för olika inträffade typfall.

Vid arbete med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Dessa arbeten, som benämns brandfarliga Heta Arbeten på tillfälliga arbetsplatser omfattas av särskilda försäkringsvillkor som innebär att de som arbetar eller beviljar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram.

För bokning

Utbildningarna sker löpande, vänligen kontakta offert@norrkusten.se för mer information eller bokning.