Efter avslutad kurs ska deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.

Kurslitteratur: AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker

Vad är härdplaster?

Härdplaster finns i många produkter, till exempel i lack och lim. Till härdplasterna räknas uretanplast (polyuretan), fenoplast, epoxiplast, akrylatplast, aminoplast och esterplast. Exponering kan förekomma inom vitt skilda yrken.

Kursinnehåll:

  • Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning
  • Härdplaster och allergiframkallande substanser
  • Genomgång av AFS 2014:43 , 37 § a-g.
  • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter och hur resultaten ska användas
  • Arbetsgivares och arbetstagares roller enligt lagar och föreskrifter
  • Vilken utrustning som behövs vid arbetet med härdplastkomponenter
  • Klassificering och märkning
  • Toxikologi och kemiska hälsorisker
  • Skyddsåtgärder

Upplägg

Under utbildningen varvas föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor och moment med gruppövningar och praktiska exempel. Vid företagsanpassad utbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.

Utbildningens längd

Utbildningen sker under en halvdag, 4 timmar.

Utbildningsledare

Peter Jönsson, Ingenjör & Teknisk doktor.
Roger Grape, Diplomerad handledare arbetsmiljö (Prevent), Beteendevetare.

Pris

3 900 SEK per person.

Kursen kan företagsanpassas. Kontakta oss för offert.

Alla priser är exklusive moms.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).