Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar eller ska arbeta på tak, eller andra höjder.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § säger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra höghöjdsarbetena på ett säkert sätt.

Efter genomförd Fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt utbildningsbevis som uppfyller arbetsmiljöverkets krav.

Antal deltagare

Maximalt åtta (8) stycken deltagare per kurstillfälle.

Utbildningstid

En (1) heldag

Kursinnehåll

  • Lag, förordning, föreskrifter
  • Arbetsgivaren/arbetstagarens skyl
  • Fallskyddssystem
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Skötsel
  • Kontroll
  • Daglig tillsyn
  • Praktiska övningar

Utbildningsledare

Jan Stridsman, Säkerthet & Hälsa JAST AB

Information om utbildningsledaren

Jan är född och uppvuxen i Kiruna, men har nu mera sin bas i Luleå, Norrbotten. Jan är en väldigt uppskattad utbildningsledare med expertis inom säkerhet i trafiken och på arbetsplatsen. Jan är flitigt anlitad inom Transport-, Industri- och Byggbranschen över hela Sverige. 

Pris

1800 kronor per deltagare. I priset ingår en heldagskurs. Kursen körs som företagsanpassad utbildning och sker oftast på plats hos kunden.

Minst fyra (4) kursdeltagare krävs.

Pris är exklusive moms.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).