Om Fallskyddsutbildningen

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Enligt lagen ska arbetsgivaren instruera och ge övning till den personal som ska arbeta över två meter där det inte finns skyddsräcken. Norrkustens utbildning går igenom hur man ska jobba med personligt fallskydd för att maximal skyddseffekt ska uppnås. Utbildningen inom fallskydd samt fallskyddsutrustning följer alla riktlinjer som krävs enligt lag och ges via ett webbaserat utbildningssystem.

Fallskyddsutbildningens innehåll:

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Användning av fallskydd
  • Förankringsanordning
  • Sele
  • Kopplingslina
  • Riskbedömning
  • Evakuering och räddning
  • Kontroll av utrustning

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Fallskyddsutbildningen vänder sig till alla som ska arbeta på en höjd över två meter eller till arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd.

Utbildningens längd

1 dag

Kursintyg

Efter godkänt prov skickar Norrkusten ut utbildningsbevis till kursdeltagarna i fallskyddsutbildningen.

Pris

1 995 SEK (ex moms)

Fallskyddsutbildning– Vad säger lagen?

AFS 1999:3 57-58 § klargör att risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå skall vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.
AFS 2006:6 3 § beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.
AFS 2006:6 15 § förtydligar att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon.
AFS 2001:3 4 § klargör att arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
AFS 2001:3 10 § kräver att arbetsgivaren på förhand informerar arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen är menad att skydda emot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om så behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Bokning

För att boka era platser använder ni Boka-knappen som finns lite längre upp på sidan och fyller i era uppgifter, därefter erhåller ni via e-post en länk och en kod som kan användas vid det tillfälle som passar er. Väl inne på kurssidan följer ni kursens innehåll som avslutas med ett prov. Vid godkänt prov skickas ett inplastat kursintyg ut till angiven adress.