Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Öppna utbildningar

Nedan finner du kursdatum och orter för våra öppna utbildningar.

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet (teori och praktik, två heldagar)

Se datum för samtliga tillfällen i kursbeskrivningen Älmhult, Stockholm, Luleå

Den här kursen är till för dig som är ute efter en fördjupning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

Distanskurs CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet (teoretisk, en halvdag via Teams)

Se datum för samtliga tillfällen i kursbeskrivningen Distans via Teams

Den här kursen är till för dig som är ute efter en grundutbildning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

BAM – Bättre arbetsmiljö

Hela våren Distans via Teams samt fysiska orter, se tillfällen i kursbeskrivningen

En god arbetsmiljö är något som gynnar alla på arbetsplatsen, men hur skapar man det? Den här utbildningen är till för chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Läs mer och boka

YKB-fortbildning

13-17 februari Luleå

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Läs mer och boka

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet, Steg 2 (avancerad kunskap)

6-8 december Teams

Den här kursen är en fortsättningskurs på grundkursen CE-märkning & praktisk tillämpning av Maskindirektivet

Läs mer och boka

Fallskyddsutbildning

Webbkurs Hela Sverige

I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Läs mer och boka

Säkra Lyft

Webbkurs Hela Sverige

Kursen Säkra Lyft vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.

Läs mer och boka

BAS P/BAS U

Webbkurs Hela Sverige

Kursen BAS P/BAS U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U men saknar utbildningsbevis/certifikat.

Läs mer och boka

Arbete på väg 1.1, 1.2 och 1.3

Webbkurs Hela Sverige

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Läs mer och boka

Entreprenadjuridik, Grundkurs

Se kursbeskrivning för datum Distansutbildning via Teams

Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Hur långa är garantierna? Vad är ett startmöte? Öka lönsamheten och minska riskerna – gå Norrkustens grundkurs i entreprenadjuridik.

Läs mer och boka

Excel för självlärda

Se kursbeskrivning för datum Gällivare, Kiruna, Umeå, Örnsköldsvik, Luleå, Stockholm

Har du lärt dig Excel på egen hand, men är nyfiken på att lära dig använda de verktyg och genvägar som du vet finns att tillgå och som du ännu inte lärt dig att bemästra? Då är den här kursen något för dig!

Läs mer och boka

CE-märkning och praktisk tillämpning av Maskindirektivet

Nya datum för 2021 släpps inom kort Sundsvall, Kiruna, Piteå, Umeå & Gällivare

Den här kursen är till för dig som är ute efter en fördjupning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven.

Läs mer och boka

YKB-fortbildning

Löpnade Hela Sverige

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför gods- eller persontransporter med C, CE, D eller DE fordon på väg.

Läs mer och boka

Truckförarutbildning

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Truckförarutbildningen syftar till att minska riskerna för olycksfall på arbetsplatsen. Detta är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetet. Utbildningsbeviset är en lönsam investering eftersom att skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån ökar genom utbildning.

Läs mer och boka

Kompetensprov Hjullastare, Godshantering

Löpande företagsanpassade utbildningar Hela Sverige

Den här utbildningen/kompetensprovet vänder sig till alla som arbetar med hjullastare med gafflar, skopa, materialhanteringsarm, plogblad, eller liknande.

Läs mer och boka

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Löpande Hela Sverige

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips, vilket gör det lättar att sedan sätta rutiner.

Läs mer och boka

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Öppna utbildningar – Norrkusten