Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Arbetsmiljö

Utbildningar inom arbetsmiljö.

BAM – Bättre arbetsmiljö

Se datum för samtliga tillfällen i kursbeskrivningen Distansutbildning

En god arbetsmiljö är något som gynnar alla på arbetsplatsen, men hur skapar man det? Den här utbildningen är till för chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Läs mer och boka

Administratörsutbildning

Löpande Hela Norrland

Den här kursen är till för dig som idag arbetar med administrativa uppgifter på ditt företag. Med den här kursen kommer du inte bara att lyfta din kompetensnivå avsevärt och lära dig hantera alla utmaningar som du ställs inför i din roll idag, utan du kommer även att få tillgång till ett nätverk av personer som idag arbetar med samma eller liknande uppgifter som du. Passa på att anmälda dig till höstens administratörsutbildning!

Läs mer och boka

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Löpande Hela Sverige

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips, vilket gör det lättar att sedan sätta rutiner.

Läs mer och boka

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter för att bli kontaktad inom 1 timme.

Arbetsmiljöutbildningar – Norrkusten