Kursdatum & orter, se nedan:

23-25 februari 2021 – Distanskurs

Syftet med utbildningen är att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön samtidigt som den ger dig grundläggande arbetsmiljökunskaper och en metod för att arbeta med frågorna i praktiken. Specifikt för denna utbildning är att den riktar sig mot företag som verkar inom/parallellt med bygg- och anläggningsbranschen och fokus ligger därför särskilt på:

  • Belastningsergonomi
  • Säkerhetskultur

Belastningsergonomi är den absolut vanligaste orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar och skador hos företag som verkar i eller vid sidan av bygg- och anläggningsbranschen.

I den här utbildningen går vi igenom hur man arbetar proaktivt med att förebygga skador i största möjliga mån. Vi utgår från exempel tagna från verkligheten.

Det räcker inte endast med att köpa skyddsutrustning och göra riskanalyser, utan de måste systematiskt användas och följas också. Detta får deltagaren lära sig i denna utbildning.

I en tuff bransch med tidspress och hårda krav är det viktigt att vi gemensamt skapar en säkerhetskultur, där vi aktivt arbetar för en kultur där man är rädd om både sig själv och andra.

Efter utförd utbildning ska du

  • kunna förebygga och undersöka risker i arbetsmiljö
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
  • känna till var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor

Utbildningens längd

Utbildningen är tre (3) stycken heldagar.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningsledare

Roger Grape, Visida

Information om utbildningsledaren

Roger är en erfaren utbildningsledare och har arbetat med arbetsmiljöfrågor i snart 20 år. Han har bland annat utbildat stora företag inom skogs- och gruvindustrin.

Priser

3 dagars BAM-utbildning
8900 kronor per deltagare

Alla priser är exklusive moms.

Bokning

För att boka era platser använder ni Boka-knappen som finns lite längre upp på sidan och följer sedan anvisningarna, så kommer ni därefter att ta emot en bokningsbekräftelse från Norrkusten Utbildning & Kompetens.

Vid frågor gällande kursen eller förfrågan om företagsanpassad utbildning på plats hos er, vänligen hör av dig till offert@norrkusten.se.

Bokning är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan utbildningsstart debiteras ingen avgift. Vid avbokning med 13 dagar eller mindre till utbildningsstart debiteras hela kursavgiften (platsen kan överlåtas till kollega).