AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

AFS 2017:3 är en sammanslagning av följande föreskrifter, som därmed upphör: Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3) samt Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2).

2017 skapades en ny föreskrift (AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar) då de tidigare föreskrifterna hade kritiserats för att vara otydliga och splittrade i flera olika föreskrifter. Detta ledde till att från och med 1 december 2017 så samlade man reglerna i en enda föreskrift, men stora förändringar genomfördes också.

I den nya föreskriften infördes flera nya krav, bland annat ett krav på certifiering av pannoperatörer. Kravet infördes med en övergångsperiod på 3 eller 5 år, beroende på typ av panna, vilket ger dig och ditt företag utrymme att i god tid förbereda er för certifieringen. Bland övriga förändringar kan nämnas krav på livslängdsjournaler och tydligare dokumentation kring riskanalyser. Kopplingen till sanktionsavgifter är också juridiskt mycket tydligare.

 • För övervakning av pannor i kategori 1 och 2 börjar bestämmelserna om certifiering att gälla den 1 december 2020
 • För övervakning av pannor kategori 3 och 4 börjar bestämmelserna om certifiering gälla den 1 december 2022

Kiwa Inspecta som är utbildningsledare för denna introduktionskurs hjälper dig att undvika fallgroparna och ta del av fördelarna med de nya reglerna.

Exempel på trycksatta anordningar som omfattas av föreskriften:

 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
 • Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer
 • Centralgassystem
 • Kokgrytor
 • Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
 • Cisterner för lagring av flytande fluider
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
 • Kylmaskiner

Mer info:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-och-kontroll-av-trycksatta-anordningar-afs-20173-foreskrifter/

Har ni en värmepanna?

Gör testet och se vilken certifiering som krävs för er.
https://www.kiwa.com/se/sv/aktuellt/certifiering-pannoperatorer-afs2017-3/vilken-kategori-ar-min-panna/

Introduktionens innehåll

 • Översikt av gällande regelverk
 • Klassning av trycksatta anordningar
 • Kontroll (första, återkommande & revisions)
 • Dagliga rutiner, säkert arbete
 • Riskbedömning (omfattning, värdering, metoder, dokumentation)
 • Fortlöpande tillsyn, FLT
 • Rutiner i anläggningen
 • Krav på certifiering av pannoperatörer
 • Krav på övervakning
 • Krav på livslängdsjournaler

Målgrupp

Introduktuionen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion, eller som bara vill veta mer om AFS 2017:3 och vad de nya certifieringskraven innebär för er verksamhet.

Utbildningsledare

Kiwa Inspecta

Information om utbildningsledaren

Kiwa Inspecta är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.

Pris

Introduktionen är kostnadsfri under april och maj 2020. Detta innebär även att ni kan inkludera fler än en person på denna introduktion utan extra kostnad då den körs online.

Bokning

Bokning sker genom att använda Boka-knappen lite längre upp på sidan, fyll sedan i kontaktuppgifter i kontaktformuläret, så kontaktar vi er för att lämna ett prisförslag inom kort.

Vid frågor gällande kursen, vänligen kontakta oss på 0920-19 100, eller skicka ett mail till info@norrkusten.se.